Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

SỐ 2404/HDLS-GDDT-TC-LDTBXH - HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Năm học 2019-2020
Ngày 19/9/2019, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính ban hành hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 2019 – 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo xin giới thiệu đến các trường học, quý Cha Mẹ học sinh được biết, thực hiện
 
Trường THCS Thuận Thành
Địa chỉ: Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2thuanthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsthuanthanhcg.edu.vn