Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO THANH THIẾU NHI
TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY
VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO THANH THIẾU NHI
Chi Đoàn và Liên Đội Trường THCS Thuận Thành thực hiện mô hình: "Tuyên truyền trực quan về An toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi". Thông qua các tác phẩm nhằm giúp cho các em học sinh và thanh thiếu nhi nâng cao ý thức chấp hành luật An toàn giao thông, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội.
Trường THCS Thuận Thành
Địa chỉ: Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2thuanthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsthuanthanhcg.edu.vn