Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

SINH HOẠT HÈ VỚI CHỦ ĐỀ PHÒNG CHỐNG CÁC LOẠI BỆNH MÙA HÈ, PHÒNG NGỪA ĐUỐI NƯỚC VÀ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
Đoàn thanh niên xã Thuận Thành và Trường THCS Thuận Thành tổ chức sinh hoạt hè với chủ đề phòng chống các loại bệnh mùa hè, phòng ngừa đuối nước và tai nạn thương tích.
Trường THCS Thuận Thành
Địa chỉ: Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2thuanthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsthuanthanhcg.edu.vn